Τετάρτη, 12 Απριλίου 2017

Απονομή πιστοποιητικών σπουδών από τη Σχολή Αστυνομίας Βέροιας


Από τη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας Βόρειας Ελλάδος της Αστυνομικής Ακαδημίας, ανακοινώνεται, ότι χθες Παρασκευή στις εγκαταστάσεις της Σχολής στο Πανόραμα της Βέροιας, πραγματοποιήθηκε η τελετή απονομής πιστοποιητικών σπουδών 28 Αστυνομικούς, οι οποίοι προέρχονται από Υπηρεσίες της Βόρειας Ελλάδος και συμμετείχαν στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, «Εκπαιδεύσεις προσωπικού Ελληνικής Αστυνομίας σε θέματα ολοκληρωμένης
διαχείρισης εξωτερικών συνόρων», στον Ειδικό Στόχο «Σύνορα», Εθνικό Στόχο «Κεκτημένο της Ένωσης» του Εθνικού Προγράμματος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας/Τομέας Σύνορα και Θεωρήσεις 2014-2020, με τίτλο: «Εκπαίδευση Αστυνομικού Προσωπικού από Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης» διάρκειας 5 ημερών.

Οι ανωτέρω αστυνομικοί εκπαιδεύτηκαν κατά το χρονικό διάστημα από 3-4-2017 έως 7-4-2017, από Εμπειρογνώμονες Αξιωματικούς της Ελληνικής Αστυνομίας και από καθηγητές του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.


Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος ήταν η κατάρτιση των εκπαιδευομένων σε θέματα «ολοκληρωμένης διαχείρισης εξωτερικών συνόρων», αλλά και για τη γενικότερη ενημέρωση τους, σε θέματα που σχετίζονται με αυτή, για την καλύτερη αντιμετώπιση των ζητημάτων αυτών κατά την εκτέλεση των καθηκόντων.


Οι θεματικές ενότητες του προγράμματος εκπαίδευσης ήταν σε θεωρητικό επίπεδο η πλήρης ανάπτυξη όλων όσων αφορούν, τα έγγραφα νομιμοποίησης της παραμονής στην Ελλάδα, έγγραφα νομιμοποίησης της παραμονής στο χώρο ΣΕΝΓΚΕΝ, τρόπος διενέργειας ελέγχου γνησιότητας, ταυτοποίηση της υπηκοότητας, συνέντευξη – αφενημέρωση, λειτουργία μηχανισμού EURODAC, στατιστικά στοιχεία, ανάλυση επιχειρησιακών πληροφοριών, συνεργασία με συναρμόδιες αρχές γειτονικών χωρών, διεθνείς οργανισμούς UNHR και M.K.O. που υλοποιούν δράσεις χρηματοδοτούμενες από ευρωπαϊκά ταμεία, μεταχείριση ευπαθών ομάδων, συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας προσωπικού, σε πρακτικό επίπεδο δε ο τρόπος διενέργειας ελέγχου γνησιότητας.


Η εκπαίδευση χρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας/Τομέας Σύνορα και Θεωρήσεις και κατά 25% από Εθνικούς πόρους. Τα πιστοποιητικά σπουδών στους αποφοιτήσαντες αστυνομικούς απένειμε ο Διοικητής της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας Βόρειας Ελλάδας Αστυνομικός Υποδιευθυντής Διονύσιος Κούγκας, ο οποίος τους ευχήθηκε ατομική και οικογενειακή υγεία και καλή σταδιοδρομία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου