Πέμπτη, 2 Μαρτίου 2017

Κίνητρα για "μίνι" αγροτικούς συνεταιρισμούς, ακόμη και πέντε παραγωγών, που θα μπορούν να λειτουργούν αυτόνομα ή και μέσα σε άλλο συνεταιρισμό, με το ίδιο ΑΦΜ

Οικονομικά κίνητρα για την ίδρυση "μίνι" αγροτικών συνεταιρισμών, δίνει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, με απόφαση που καθορίζει τη διαδικασία αναγνώρισης ομάδων και οργανώσεων αγροτών. Με υπουργική απόφαση, με την οποία καθορίζονται η διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και τα κριτήρια για την αναγνώριση των ομάδων και των οργανώσεων των παραγωγών, ουσιαστικά ανοίγει ο δρόμος για τη σύσταση μικρών αγροτικών συνεργατικών σχημάτων, ακόμη και με πέντε παραγωγούς, που σκοπό θα έχουν να ενισχύσουν την διαπραγματευτική τους ικανότητα στην αγορά, παρέχοντας στήριξη που θα χρηματοδοτεί τις λειτουργικές τους δαπάνες....

Αυτά τα σχήματα θα μπορούν να λειτουργούν ως αυτοτελείς νομικές οντότητες ή σαφώς οριζόμενα μέρη νομικών οντοτήτων. Δηλαδή, μέσα σε έναν αγροτικό συνεταιρισμό, παραγωγοί που ασχολούνται, επιπλέον και ειδικά με κάποιο αγροτικό προϊόν, μπορούν να δημιουργήσουν μια ομάδα ή οργάνωση παραγωγών που θα λειτουργεί με τον ΑΦΜ του συνεταιρισμού, αλλά θα έχει διακριτή λογιστική παρακολούθηση και αυτονομία δράσης από τις υπόλοιπες δραστηριότητες του συνεταιρισμού. Για παράδειγμα, όπως ανέφερε στο troika24 στέλεχος συνεταιρισμού, σε ένα συνεταιρισμού που όλοι κάνουν ροδάκινα, μπορεί να βρεθούν πέντε που θέλουν να κάνουν και λάχανα, διότι μπόρεσαν και έκλεισαν ως ομάδα, μια συμφωνία, με ένα σούπερ-μάρκετ. Αυτοί θα μπορέσουν να λειτουργήσουν, ως ξεχωριστή οντότητα, με το ΑΦΜ στου συνεταιρισμού.

Οι νεοσύστατες οντότητες θα μπορούν να ενισχυθούν οικονομικά με ένα κατ’ αποκοπήν ποσό για τα πέντε πρώτα έτη λειτουργίας τους. Βασική προϋπόθεση είναι η εκπόνηση ενός επιχειρησιακού σχεδίου πενταετούς διάρκειας που θα μπορεί να περιλαμβάνει δράσεις για προσέγγιση νέων αγορών, πιστοποίηση, ενέργειες προβολής και προώθησης, επενδύσεις σε εξοπλισμό κτλ.

Τον πρώτο χρόνο λειτουργίας τους θα λαμβάνουν το 10%του κύκλου εργασιών τους και μέχρι 100.000 ευρώ για να καλύπτουν τα λειτουργικά τους έξοδα. Για τα επόμενα τέσσερα χρόνια τα ποσά θα μειώνονται κατ’ έτος κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου