Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2017

Η Ημαθία ζητά 6.500 εποχικούς ξένους εργάτες. Περισσότερους (7.300) ζητά η Πέλλα και 2.900 ζητά η Πιερία. Διπλάσια η ζήτηση, από τα προηγούμενα χρόνια. Απροθυμία των Ελλήνων να εργαστούν σε χωράφια, στάβλους και ψαρόβαρκες.

Στις 6.500 συνολικά, ανέρχονται οι άδειες διαμονής-εργασίας εποχικών εργατών από άλλες χώρες (εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης), που εγκρίθηκαν για την Ημαθία και αφορούν 6.400 εργάτες γης (αγροτικές εργασίες ) και 100 εργάτες κτηνοτροφίας. Ο αντίστοιχος αριθμός για το Νομό Πέλλας, είναι λίγο μεγαλύτερος. Συνολικά ανέρχεται στους 7.300 εργάτες και κατανέμεται σε 6.500 εργάτες γης (αγροτικές εργασίες ) και 800 εργάτες κτηνοτροφίας. Για το Νομό Πιερίας, οι άδειες που δόθηκαν είναι, 2.200 εργάτες γης (αγροτικές εργασίες ), 200 εργάτες κτηνοτροφίας και 500 αλιεργάτες.  Οι άδειες διαμονής – εργασίας εποχικών εργατών,  ζητήθηκαν από...
...τις αντίστοιχες υπηρεσίες των Αντιπεριφερειών, με στοιχεία που στάλθηκαν προς τα συναρμόδια υπουργεία. Όπως προκύπτει από αυτά τα στοιχεία, ο Νομός Ημαθίας εμφανίζεται να παρουσιάζει τη δεύτερη μεγαλύτερη ζήτηση εποχικών εργατών, σε όλη την Κεντρική Μακεδονία, μετά από το Νομό Πέλλας (6500 θέσεις η Ημαθία, 7300 θέσεις η Πέλλα).


Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, για τις ανάγκες του 2017 και του 2018 ζητήθηκαν από τα συναρμόδια υπουργεία και εγκρίθηκαν συνολικά 51.146 άδειες διαμονής για εποχική ή εξαρτημένη εργασία στα χωράφια και στη θάλασσα, σε όλες τις περιφέρειες της χώρας. Με τις μεγαλύτερες ανάγκες σε περιφερειακό επίπεδο, να καταγράφονται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Η... 
«ΔΕΥΤΕΡΗ» ΑΝΑΓΝΩΣΗ

Κι επειδή, τα στοιχεία αυτά έχουν και «δεύτερη» ανάγνωση, καθώς βασίζονται σε αιτήσεις για ζήτηση εργασίας, που υποβλήθηκαν από ενδιαφερόμενους πολίτες – εργοδότες, μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών της κάθε Αντιπεριφέρειας, για το διάστημα 2017-2018, προκύπτει ότι:
Συνολικά στην Ελλάδα, ζητούνται για εργασία, 51.146 εποχικοί αλλοδαποί εργάτες.
Στην Ημαθία, ζητούνται για εργασία 6.500 αλλοδαποί εργάτες.
Την Πέλλα, ζητούνται για εργασία 7.300 αλλοδαποί εργάτες.
Στην Πιερία, ζητούνται για εργασία, 2.900 αλλοδαποί εργάτες.
Συγκρίνοντας τα στοιχεία που αφορούν την περίοδο 2017-2018, ο αριθμός εποχικών αλλοδαπών εργατών, που ζητείται για εργασία στην Ελλάδα, είναι υπερδιπλάσιος από τον αντίστοιχο αριθμό που είχε εγκριθεί στη διετία 2015-2016 και δεκαπλάσιος από τη διετία 2013-2014

Μπορεί η ανεργία των νέων στη χώρα μας, να βρίσκεται στο 64% και το γενικό ποσοστό στο 25%, όμως αγρότες και ελεύθεροι επαγγελματίες, συνεχίζουν να αναζητούν άτομα από χώρες του εξωτερικού (εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης), για να έλθουν ως εργάτες και να δουλέψουν στην Ελλάδα (με εξασφαλισμένη άδεια διαμονής και εργασίας για διάστημα τουλάχιστον έξι μηνών), λόγω της απροθυμίας των Ελλήνων να απασχοληθούν σε χειρωνακτικές εργασίες, σε χωράφια, στάβλους και ψαρόβαρκες.

Βρίσκετε να υπάρχει κάποιος άλλος λόγος;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου